Akademik Eğitim

Geleceğe Hazır, Değerlere Hakim Bireyler

Okul öncesi eğitim, bir çocuk için en önemli dönemdir. Bunun önemi günümüzde daha da belirgin olarak görülmektedir. İyi bir okul öncesi eğitim alan çocuklar, okul hayatına da sosyal hayata da daha güzel intibak etmektedir.

Öğrenmenin zirve yaptığı 3-6 yaş arasında çocukların ihmal edilmeden gerekli tüm eğitimleri alması lazımdır. Bu eğitimleri sadece ezber bilgi olarak değil aynı zamanda davranış olarak pekiştirmesi önemlidir. Sonraki yıllarda her türlü başarıda okul öncesi eğitimin önemi çok büyük olacaktır.

Okulumuzda uygulanan okul öncesi eğitimde çocukların gelişim özelikleri dikkate alınmakla birlikte gelecekte ihtiyaçları olan becerilerde öngörülerek programa dahil edilmektedir.